ANASAYFA

Sustainable Welfare, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları (NEU PRESS) çatısı altında 2023 yılında uluslararası diğer indekslerde taranmak üzere yayın hayatına başlamış hakemli, bilimsel ve kar amacı gütmeyen bir dergidir.

Gelecek nesillerin refahı için, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik  yapılan ve disiplinlerarası çalışmaları da destekleyen, bilimsel konu ve sorunları irdeleyen, ve bu konularda çözüm önerileri getiren, bilim insanları, araştırmacılar, uzmanlar ve lisansüstü çalışmalar için tartışma platformu oluşturan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergi aynı zamanda, bilimsel araştırma kültürünü ve okuryazarlığını geliştirmeyi, özgün ve nitelikli araştırma sonuçlarına ücretsiz ve açık bir şekilde erişilebilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Dergide ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleler yayımlanacaktır. Derginin Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez e-dergi olarak yayımlanması hedeflenmektedir. 
index index index